Денешна дата
18/10/2018

ИМПРЕСУМ

Центар за мулитимедијални производи Инбокс7 Скопје

Претседател: Горан Лефков

Членови на одборот: Ангела Рајчевска, Бјанка Станковиќ, Зоран Иванов, Стефан Зивосовски