Денешна дата
19/02/2019

ИМПРЕСУМ

Центар за мултимедијални производи Инбокс7
Проектен менаџер: Горан Лефков
Главен и одговорен уредник: Џељаљ Незири
Уредник: Жаклина Хаџи-Зафирова
Веб Уредник: Александар Божиновски
Новинари: Светлана Унковска, Бјанка Станковиќ, Теодора Цветковска
Колумнисти: Денко Малевски, Александар Кржаловски, Бардуљ Заими, Трифун Костовски, Зоран Иванов
Превод: Славчо Чорбев, Даниела Колеска