Денешна дата
19/09/2020

ИМПРЕСУМ

Центар за мултимедијални производи Инбокс7
Проектен менаџер: Горан Лефков
Главен и одговорен уредник: Иван Бојаџиски
Уредник:
Веб Уредник:
Новинари: Светлана Унковска, Тони Ајтовски Адријана Митевска
Колумнисти: Денко Малевски, Бардуљ Заими, Трифун Костовски
Превод: ,