Денешна дата
16/08/2022

Демант на текстот- Бебиња умираат поради бирократски пречки

 

Во врска текстот со наслов- Бебиња умираат поради бирократски пречки објавен на 5 мај 2015 година од страна на новинарот СашеДимовски сакаме да ја дадеме следната информација:

Некоректно и непрофесионално е врз основа на само еден случај, кој не е доволно обработен и содржи невистинити информации, да се генерализра и да се темели истражување за смртноста на новороденчињата во земјава и постапката за упатување на кардиохируршки пациенти за лекување надвор од Македонија.

За темата поврзана со зголемената смртноста на новороденчињата во земјава, никогаш не добивме прашања од авторот на текстот. Оваа тема бара исцрпни истражувања за пренаталниот и постанатален третман на бебињата, за причините за зголемениот број на предвреме родени бебиња и ред  други фактори кои се причина за овој тренд, а не се опфатени во текстот.

Во однос на проектот Неонатална кардиохургија и испраќањето  на деца за лекување во странство, сакаме уште еднаш да потенцираме, дека ниту едно дете кои имало потреба од кариохируршка интервенција не било оставено без лекарска грижа. Доколку операцијата неможела да се направи во земјава, децата биле  и се испраќани на операција во соседна Бугарија, во Лондон па и во други кардиохируршки центри во Европа. Трошоците за лекување и за транспорт- во многу случаи  медицински транспорт со специјални летови, се покриени од страна на ФЗОМ, а постапката за добивање на конзилијарно мислење за лекување и комплетирањена документацијата не траат повеќе од неколку работни дена вклучително и постапката за патни исправи или визи. До сега во рамките на Проектот Неонатална кардиохиргија се направени 120 операции на отворено срце кај деца со вродени срцеви аномалии со висок процент на успешност. Во истовреме, за период од 3 години дваесетина деца со посериозни срцеви проблеми се пратени на лекување во странство. Од нив, 5 деца во Лондон.

За сите овие случаи постои медицинска документација која може да се провери и која ќе потврди дека не постои голема бирократска процедура во оваа постапка и дека во ниту еден случај не им бил доведен животот во опасност на било кое од овие деца-што и му беше дадено на знаење на новинарот Димовски исто како што му понудивме контакт од сите деца кои се пратени на лекување во странство. За жал, од за нас непозната причина,  тој не сметаше дека за ова истражување ќе му бидат корисни овие контакти.

Во однос на случајот на кој се повикува Димовски во приказната, како и што веќе потенциравме, нема да навлегуваме во детални објаснувања затоа што информациите кои тој ги дава се неточни, половични и навредливи за лекарите кои во  тие неколу дена се грижеа за неговото дете и го однесоа во стабилна состојба во Софија. Животот на ова дете во ниту еднен момент не беше доведен во прашање. Детето е лекувано спогласно сите медицински протоколи. Не беше интубирано, не добиваше кислородна подршка што јасно кажува во каква состојба детето беше транспортирано во Софија . Од друга страна , за  неполна  недела е звршена целата бирократска постапка за лекување во Бугарија, потпишани се лекари од одделот Кардиологија и двајцата директори на Детската клиника. Доколку родителот сметал дека постои  лекарска грешка и неправилност во лекувањето, тоа можел да го пријави уште пред две години. Нашата медицнска документација ќе го демантираше и тогаш и сега. Во овој контекст, еден дел недостасува во приказната на Димовски, а тоа е зошто приватната болница и матичниот гинеколог никогаш не ја дијагностицирал срцевата маана која може да се види со редовен ехо преглед   или зошто детето не било лекувано во таа болница или барем згрижено додека не се транспортира во Софија? Да напоменеме дека и приватните болници имаат свој транпорт.  Ако правите сериозно  истражување за  овој слуај и  за зголемениот број на деца со вродени срцеви проблеми, ова е нешто што секако треба да се истражи.

Соработката на Клиниката за детски болести со приватните болнци на што се алудира во текстот, е одлична и секојдневно се префрлуваат бебиња. Денес имаме дете со серизен срцев проблем кое  без проблем се префрла кај нас. Тоа е стандардна постапка и никој тоа не го поставува како прашање или проблем. Доколку ви се потребни  дополнителни информации во врска со оваа тема или со случајот на кој се повикува Димовски, Ви стоиме на располагање со целокупната медицинска документација.

Ви благодариме