Денешна дата
30/05/2020

Пеце Мирчевски, СОЗР: Уште плаќаме за Скопје 2014

Добиваме фактури од 2015 година, а дури сега ни се доставуваат, вели директорот на владината Служба за општи и заеднички работи, во Интервју за СКУП

zafirova.zafirova@gmail.com