Денешна дата
06/10/2022

Канческа: Дел од трошоците се од мојата приватна сметка

„Не можам да се сетам“ е одговорот на екс-министерката за култура, Елизабета Канческа-Милевска на прашањето дали го видела Правилникот за употреба на службените картички. Канческа потврди дека вадела кеш пари со службената картичка, но вели дека тие биле употребувани за бензин и потреби во врска со патувања

Интервју на екс-министерката за култура за СКУП по повод нашето истражување за трошењето пари за репрезентација.

(„Сторијата е поддржана од ЦИН СКУП Македонија во рамките на НЕД проектот “Подигнување на јавната свест против корупција преку истражувачко новинарство”.)