Денешна дата
23/01/2019

Пратеничките патни трошоци колку 30 државни стана (Втор дел)

Од 2007 до 2016 година од собранискиот буџет за патни трошоци за користење на сопствено возило за службени потреби се потрошени околу 8 милиони евра. Со околу 3 милиони евра можатт да се изградат околу 100 стана на државно земјиште во Скопје, со останатите 3 милиони евра да се купат 100 луксузни коли од 30.000 евра и да им се дадат на користење на пратениците и пак на крај ќе останеа по 2 милиони евра за гориво

автор: Горан Лефков

 

На крај со овој модел државата ќе имаше 100 стана и 100 автомобили во нејзина сопственост и многу попосветени пратеници на работата.

 

За повеќе погледајте го видеото.

(„Сторијата е поддржана од ЦИН СКУП Македонија во рамките на НЕД проектот “Промовирање отчетност преку истражувачко известување”.)