Денешна дата
17/10/2018

Мерки само на хартија: Институциите го поттикнуваат загадувањето

автор: Горан Лефков

 

(„Сторијата е поддржана од ЦИН СКУП Македонија во рамките на НЕД проектот “Промовирање отчетност преку истражувачко известување”.)

Оставете коментар

Коментар(и)