Денешна дата
10/07/2020

Меѓу пратениците има се помалку обични луѓе. Нормална работа, за да си пратеник, не треба да си човек!

пишува: Миле Ѓорѓијоски

ОД БЕЛ МАНТИЛ ВО ПОЛИТИЧКИ КОСТУМ: ЛЕКАРИТЕ НАЈБРОЈНИ ВО ПОЛИТИКАТА