Денешна дата
15/08/2020

Ако се суди според бројот на оние што треба да се посматраат, меѓу пратениците треба да има најмногу психолози!

пишува: Миле Ѓорѓијоски

ОД БЕЛ МАНТИЛ ВО ПОЛИТИЧКИ КОСТУМ: ЛЕКАРИТЕ НАЈБРОЈНИ ВО ПОЛИТИКАТА