Денешна дата
20/11/2019

Пролетери од мојата улица обединете се! Белки така здружени ќе обезбедиме поврат на ДДВ од една просечна плата.

пишува Миле Ѓорѓијоски

 

МОЈ ДДВ“ – САМО БОГАТИТЕ СЕМЕЈСТВА ЌЕ МОЖАТ ДА ВРАТАТ ЕДНА ПРОСЕЧНА ПЛАТА