Денешна дата
12/11/2019

Можеби и јас еден ден ќе го исполнам условот да добијам поврат на ДДВ од една просечна плата. Белки ќе доживеам да земам сто пензии.

пишува Миле Ѓорѓијоски

МОЈ ДДВ“ – САМО БОГАТИТЕ СЕМЕЈСТВА ЌЕ МОЖАТ ДА ВРАТАТ ЕДНА ПРОСЕЧНА ПЛАТА