Денешна дата
27/05/2020

Можеби и јас еден ден ќе го исполнам условот да добијам поврат на ДДВ од една просечна плата. Белки ќе доживеам да земам сто пензии.

пишува Миле Ѓорѓијоски

МОЈ ДДВ“ – САМО БОГАТИТЕ СЕМЕЈСТВА ЌЕ МОЖАТ ДА ВРАТАТ ЕДНА ПРОСЕЧНА ПЛАТА