Денешна дата
27/03/2023

Кочубовски: Македонија – една од ретките земји која е во одлична состојба во однос на квалитет на води

Во полоша состојба се мал број населени места, кои се напуштени или повремено населени (3% од населението, според податоци од последниот попис)

Разговарала: Љубица Иванова