Денешна дата
24/09/2020

Естонија

  • Естонија – со помалку судови до повеќе правда

    by - Jan 24, 2019
    За да функционира третата власт на вистински начин, според добриот пример што го проучивме од Естонија, потребни се малку нешта: политичка волја, добра организација и целосна употреба на современи комуникациско-информатички решенија вградени во системот. Тогаш злоупотребите...