Денешна дата
26/11/2020

норвешка

  • Фондот за здравство нема врска

    by - Nov 17, 2014
    Фондот за здравствено во Македонија нека ја разгледа оригинал табелата за мајки родилки во Скандинавија, па потоа нека зборува оти поред оваа табела има и готовински субсидер за секое едно дете, прво второ и така натаму....