Денешна дата
13/06/2021

петровец

  • Неисправна рампа на патарината Петровец

    by - Sep 23, 2019
    Ова е автобус на компанија која има земено редовна линија од Скопје во внатрешноста. Компанијата ги следи сите процедури и има набавено соодветна опрема за да може да поминува на автоматската рампа на патарината во Петровец,...