Денешна дата
10/12/2022

рефрендум

  • Европска бајка наместо мелем на раната

    by - Oct 27, 2018
    Кабинетското проектирање на референдумската кампања со нагласени акценти на европскиот сон на сметака на домашното јаве, не го допре пулст на граѓаните. Наместо да ги мотивира за излегување, референдумската пропаганда со нагласени маркетиншки манири, ги стимулираше...