Денешна дата
26/11/2020

транзиција

  • ПОГЛЕДОТ НА МЕДУЗАТА

    by - Mar 6, 2019
    Пишува: Бардул ЗАИМИ Продолжената транзиција во Македонија не се предава лесно. Оваа транзиција цело време ја нарушила можноста за подобар живот за секого, нагласувајќи ja во секоја политичка акција инертноста на одредени групи на интереси. Поимот...