Денешна дата
29/06/2022

Велосипедистите се против задолжителната употреба на заштитен шлем

Почитувани,

 

Би сакале да ви се обратиме во врска со најавената измена на постоечката легислатива и потенцијалното воведување на задолжителна употреба на заштитен шлем (кацига) за велосипедисти за кое дознавме преку медиумите.

Како што прочитавме во статијата на порталот  www.denesen.mk: http://denesen.mk/web/?p=261319 * предложени се измени на Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата, каде се предлага задолжително носење заштитен шлем (кацига) и опремување на велосипедите со рефлектирачка опрема.

Иницијативата НаТочак ги поздравува сите мерки кои се во прилог на зголемување на безбедноста на велосипедистите, но паралелно и зголемување на атрактивноста на велосипедот како превозно средство за нови корисници.

Сметаме дека воведувањето на заштитен шлем (кацига) како задолжителна опрема при користење на велосипедот како превозно средство е спротивно на заложбите за развој на велосипедскиот сообраќај.

Истражувајќи за темата, наидовме на многу податоци и научни студии, како и ставови од релевантни институции и организации за урбаниот велосипедизам кои не се во прилог на донесувањето обврзувачки прописи за користењето на заштитен шлем (кацига).

Со цел да се задржи и поттикне позитивната тенденција на пораст на бројот на урбани велосипедисти во градовите низ Македонија не треба да се создава атмосфера на страв и слика дека велосипедот е небезбедно превозно средство, а градовите не се безбедни за велосипедисти.

Задолжително носење на заштитен шлем (кацига) придонесува за намалување на бројот на активни велосипедисти и креира слика меѓу потенцијалните идни велосипедисти дека возењето велосипед е опасно. http://www.ecf.com/wp- content/uploads/2011/09/090430Helmet_brochure_for_Velocity_093.pdf

Велосипедистите не се поголеми жртви на повреди на главата од возачите на автомобили и

пешаците, но не постои задолжително користење на заштитен шлем (кацига) за нив. http://www.howiechong.com/journal/2014/2/bike helmets?fb_action_ids=10152475821825864&fb_action_types=og.likes#.U9Dd5ZSSyLh

Заклучокот од студијата во прилог е дека еден од поефективните начини да се подобри безбедноста на пешаците и велосипедистите е да се зголеми нивниот број. Задолжително носење на заштитен шлем (кацига) би делувало во спротивна насока http://injuryprevention.bmj.com/content/9/3/205.abstract

Задолжително носење на заштитен шлем (кацига) го комплицира јавниот систем за изнајмување на велосипеди. Управувачот на системот ќе мора да обезбедува и кациги за изнајмувачите и нивно соодветно складирање и контрола.

 

Кон овој наш став во прилог се и ставовите на две европски релевантни институции:

Европската велосипедска федерација, најголемиот авторитет за урбан велосипедизам во Европа и светот, базирано на многу истражувања препорачува да не се воведува задолжителна употреба на заштитен шлем (кацига): http://www.ecf.com/advocary/roadsafety/helmets-and-reflective- vests/

Во земјите од Европската унија не е задолжително носењето на кацига за велосипедисти. На следниов линк: http://ec.europa.eu/transport/road_safety/going_abroad/netherlands/safety_helmet_en.htm

може   да   се   прегледа   европската   легислативата   по   земја   членка,   а   овде   и   на   мапа:

http://helmetfreedom.org/847/bicycle-helmet-law-map/

 

 

Наместо да ги ублажуваме ефектите од евентуални сообраќајни незгоди со минимални заштитни мерки како што е заштитен шлем (кацига) притоа правејќи штета на други полиња, треба со соодветни мерки да оневозможиме тие судири да се случат:

Со вложување во соодветна издвоена велосипедска инфраструктура на која движењето со велосипед е проточно, безбедно и нема судир со моторен сообраќај од кој теоретски би требало да штити заштитниот шлем и намалување на максималните дозволени брзини за моторните возила во делови од градот каде нема услови да се раздвои велосипедскиот сообраќај од моторниот;

Со подобрување на сообраќајната едукација за сите учесници во сообраќајот, во формалното обравозание, но и преку кампањи.

Тоа се мерките кои покажуваат резултати во земјите со највисока безбедност на велосипедистите: Холандија и Данска. Таму велосипедската кацига не е задолжителна.

 

Во следната студија јасно може да се прочита дека земјите кои вовеле задолжително носење на заштитен шлем (кацига) направиле поголема штета во развојот на велосипедскиот сообраќај и безбедноста: http://www.cyclehelmets.org/papers/c2034.pdf

Кога конечно имаме благ пораст на интересот кај нашите сограѓани за користење на велосипедот како превозно средство, да не одиме чекор назад со отежнување на легислативата за жртвите, туку напред, преку константно подобрување на условите за возење велосипед.

 

Се надеваме ќе го земете предвид мислењето од овој документ зад кое застанаа следните организации:

 

НаТочак (Скопје)

Велосипедска федерација на Македонија,

То4ак

Коалиција за одржлив развој

Гоу Грин

Еко-свест

Милиеуконтакт Македонија

Еко Логик

Тетово на точак

Гостивар на точак

Битола на точак

Прилеп на точак