Денешна дата
27/03/2023

Изаири: Макстил и Југохром не се единствените загадувачи

Загадувањето на животната средина предизвикува реакции кај граѓаните и разните невладини организации. Тие реагираат барајќи индустриските капацитети кои на алармантно високо ниво го загадуваат воздухот, да поставуваат еколошки филтри според европските стандарди.   Имаме едно полурешение што се однесува до компанијата Југохром, најголемиот загадувач на воздухот во Тетово. Компанија која побарала продолжување на работата за две нови години, без да ги исполнува стандардите, барање кое е прифатено од владата.

На ова тема, за загадувањето кои го предизвикуваат компаниите за обработка на железо и челик, не само во Тетово, но и во Скопје и Битола, за онлајн магазинот Инбокс7 разговараме со министерот со животна Средина, Нурхан Изаири.

tahiri@inbox7.mk