Денешна дата
01/12/2021

Трговија со мигранти: Балканската берза на судбини

Новинарите на СКУП ја следеа балканската рута на шверц на мигранти. Документарец кој ја бележи судбината на овие несреќници, како и луѓето кои се богатат на нивна сметка

автор: Горан Лефков

(„Сторијата е поддржана од ЦИН СКУП Македонија во рамките на НЕД проектот “Промовирање отчетност преку истражувачко известување”.)