Денешна дата
16/08/2022

Не се експерти, а советуваат Влада

Повеќето од новоангажираните советници не се еминентни експерти во областите за кои се повикани на посебните советнички функции. Не се професори, не работат во институти, немаат објавено научни или барем експертски трудови за темите за кои ќе треба да ги советуваат премиерот и министрите

автор: Горан Лефков

 

(„Сторијата е поддржана од ЦИН СКУП Македонија во рамките на НЕД проектот “Промовирање отчетност преку истражувачко известување”.)