Денешна дата
08/08/2022

Зендели: Немаме локомотиви за да возиме ниту луѓе, ниту роба

Просечната старост на вработените е 53 години. Просечната старост на возовите е 35 години. Немаме вагони за ништо. Усје има брод од 50.000 тони, ние како железници не можеме да го пренесеме за 30 дена и мора и камионите да се вклучуваат.