Денешна дата
08/08/2022

Асани: Пругата кон Бугарија ке почека

Државата за железниците одвојува 3 милиони евра годишно иако по правило треба да одвои 10. Состојбата во Инфраструктура е застаната во 1970 година. МЗ Инфраструктура е заложник на укинувањето на законот за либерализација. Косово има три оператори, ние само државниот. Косово за 300 километри пруги добива 10 милиони евра, ние за 1.300 добиваме 3 милиони