Денешна дата
02/07/2022

Случај Дрисла: Дали отпадот е покритие за нелегален капитал?

Балканскот тајкун на отпадот Петар Припуз ја „мерка“ депонијата Дрисла, но дали ќе ја земе

* Сторијата е поддржана од ЦИН СКУП Македонија во рамките на НЕД проектот “Промовирање отчетност преку истражувачко извест