Денешна дата
26/06/2022

Диоген сигурно не барал човек во буре на Балканот! Тука бурињата се полни со барут.

пишува: Миле Ѓорѓијоски

***

На Балканот ризично е да се воведува смртна казна: никој нема да бара помилување.

***

На Балканот нема човекојадци! Тука човек на човек му е волк.

***

Нормално е што на Балканот нема смртни мазни. Тука сите сме осудени на доживотна робија.

***

На Балканот и празните глави се полни со барут.

***

На Балканот по мирисот се познава од која страна дува ветерот!

***

ВО ТРИАГОЛНИКОТ НА КРИЗИ: ЕКОНОМСКАТА НЕСТАБИЛНОСТ И ПОРОЗНИТЕ ГРАНИЦИ – „РАЈ“ ЗА ОРГАНИЗИРАНИОТ КРИМИНАЛ