Денешна дата
16/08/2022

аспазија софијанова

  • Директорке Софијанова, што демантирате?

    Саше Димовски, новинар, автор на истражувањето: БЕБИЊА УМИРААТ ПОРАДИ БИРОКРАТСКИ ПРЕЧКИ   Директорке Софијанова, неколку пати го прочитав Вашиот „демант“ испратен под закрилата „Детска Клиника“ обидувајќи се да сфатам што сакате да демантирате во истражувањето спроведено и...