Денешна дата
16/08/2022

законот за високо образование

  • Многу очекувања од законот за високо образование

    by - Apr 11, 2018
    Автор: Ангела Рајчевска Дали новиот Закон за високо образование ќе ги зајакне универзитетите или е во функција дневно-политичките потреби?  Иако имаат забелешки, професорите велат предлогот е добра основа за подобрување на квалитетот на високото образование. „Силни...