Денешна дата
10/12/2022

интегрирано образование

  • Предрасудите посилни од интеграцијата во образованието

    by - Aug 4, 2014
    Коавтор: Билјана Ставрова   OБСЕ преку едно соопштение ја врати во политичката агенда дебатата за интегрираното образование во Македонија. Всушност, ова соопштение на организацијата, која интегрираното образование го набљудува како главен столб за подобрувањето на меѓуетничките односи,...