Денешна дата
26/06/2022

петар арсовски

  • КАКО ПОМИРУВАЊЕТО СТАНА ПОМИЛУВАЊЕ

    by - Jan 14, 2019
    Измените во Кривичниот законик дочекани на „нож“ од невладините Аналитичарите сметаат ако јавноста не се буни сериозно за тоа, на крајот ќе го сменат и членот 353 Со измените се спасуваат и други лица, кои не...