Денешна дата
18/08/2022

превод на албански

  • Екстерното тестирање со екстремни грешки

    by - Jun 5, 2014
    Не стивнуваат реакциите на родителите, наставниците и на учениците околу начинот на кој се одвива екстерното тестирање и покрај објаснувањето на надлежните дека се извршени корекции на повеќе од 3.000 прашања во кои биле забележани грешки. ...